محمـــــد
اهــــدائی

بنیانگذار BeforeSlide

محمد اهدائی از سال ۱۳۸۲ در زمینه سخنرانی و ارائه موثر فعالیت داشته است. او تاکنون به تحلیل و ارزیابی صدها سخنرانی و ارائه علمی و تجاری پرداخته است. ۱۰۰هزار نفرساعت سابقه در امر آموزش و ۸ سال تدریس در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از دیگر فعالیت‌های او به شمار می‌آید. همچنین مربی ارائه در  رویدادهای استارتاپی بوده است.

محمد اهدائی با راه‌اندازی بیفوراسلاید  (BeforeSlide) قصد دارد به ارتقاء مهارت‌های سخنرانی و ارائه‌های علمی و تجاری در جامعه کمک کند.

به امید روزی که هر سخنرانی اشتیاق جدیدی  را در شنونده و خود سخنران برانگیزاند.

پاسخگوی شما هستیم