علم و هنر اثرگذاری بر مخاطب را بیاموزید

متقاعدسازی مخاطب و داشتن یک ارائه اثرگذار، علمی است که می‌توان آن را آموخت؛ هنری است که باید آن را پرورش داد. کارکنان شما می‌توانند بهترین سفیران شما باشند، اگر بدانند چگونه می‌توان مخاطب را به حرکت درآورد.

ما در دوره‌های آموزشی BeforeSlide نکات یک سخنرانی اثرگذار را به شما و کارکنان‌تان –اعم از تیم فنی یا بازرگانی یا مدیران ارشد- آموزش خواهیم داد تا بتوانید جلسات سخنرانی مفیدتری داشته باشید.

در دوره‌های BeforeSlide خواهیم آموخت: طرح‌ریزی و تهیه مطالب

 • آماده‌سازی و شناخت مخاطب
 • انتخاب عنوان مناسب
 • دسته بندی و انتخاب مطالب
 • تهیه نقشه راه و ساختار ارائه
 • ترکیب منطق و احساس در سخنرانی
 • شروع و پایان

با مطالبی که می‌گویید مخاطب را تحت تاثیر قرار دهید

در دوره‌های BeforeSlide خواهیم آموخت: تهیه اسلایدهای اثرگذار

 • ساده‌سازی در طراحی اسلایدها
 • استفاده از تصاویر در اسلایدها
 • نمایش داده‌ها
 • انتخاب رنگ‌بندی مناسب
 • مطالعات شناختی مغز در ارائه ها

اسلایدهایی بسازید که داستان شما را روایت کنند

در دوره‌های BeforeSlide خواهیم آموخت: روی صحنه ارائه

 • قبل از شروع و ابتدای ارائه
 • نکاتی در مورد زبان بدن
 • برانگیختن توجه مخاطب
 • صدا و سکوت

با ارائه خود، اشتیاق و احساس خود را منتقل کنید.

در دوره‌های BeforeSlide خواهیم آموخت: نکات پیشرفته

 • مدیریت زمان
 • چگونگی پاسخ به سوالات
 • مدیریت پیش‌آمدهای ناخواسته
 • شوخ طبعی در ارائه
 • توصیه‌هایی از بزرگان سخنرانی
 • مطالعه موردی سخنرانی‌های اثرگذار

یک ارائه ماندگار داشته باشید.

دوره آموزشی پایه

۴ ساعت

طرح‌ریزی ساختار سخنرانی

تهیه اسلاید برای ارائه

روی صحنه سخنرانی

مطالعه موردی سخنرانی‌های TED

دوره آموزشی پیشرفته

۸ ساعت

طرح‌ریزی ساختار سخنرانی

تهیه اسلاید برای ارائه

روی صحنه سخنرانی

مطالعه موردی سخنرانی‌های TED

+ جلسه تمرین سخنرانی به همراه بازخورد گروهی

دوره آموزشی حرفه‌ای

۲۴ ساعت

طرح‌ریزی ساختار سخنرانی

تهیه اسلاید برای ارائه

روی صحنه سخنرانی

مطالعه موردی سخنرانی‌های TED

+ سه جلسه تمرین سخنرانی به همراه بازخورد گروهی

+ بررسی جنبه‌های اثرگذاری سخنرانی‌های بزرگ

فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم و دوره مورد نظر شما را از میان دوره های استاندارد یا به صورت سفارشی در محل سازمان شما برگزار کنیم.